Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

 • Uzaktan Algılama ve Coğrafî Bilgi Sistemleri konusunda insan kaynağı geliştirmek için eğitimler vermek, bu kapsamda ön lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerini ve bu konuda çeşitli alanlarda görev yapan kişileri uzman ve akademik personel olarak yetiştirmek,
 • Uzaktan Algılama ve Coğrafî Bilgi Sistemleri konusunda kamu kurum ve kuruşlarına ve özel sektöre çeşitli projelerle liderlik etmek,
 • Uzaktan Algılama ve Coğrafî Bilgi Sistemleri konusunda geliştirilen projelerle bilimsel literatüre katkıda bulunmak,
 • Ülkemizdeki tüm kuruluşlara ve halka “afet ve acil durum yönetimi” ile ilgili eğitim, danışmanlık ve araştırma etkinliklerini yürütmek,
 • Doğal afetlerden insan eliyle ortaya çıkan tüm afetlere ve acil durumların her ölçeğine kadar hazırlanma, iyileştirme, müdahale ve yeniden yapılanma ile ilgili tüm evrelerde araştırma ve geliştirme yapmak,
 • Coğrafi bilgi teknolojileri, kültür varlıklarının belgelenmesi, kent güvenlik yönetim sistemleri konularında toplumsal fayda esaslı projeler geliştirmek,
 • Yukarıda sayılan tüm konular için yüz yüze/uzaktan eğitim programları/sertifika programları oluşturmak,
 • Çevre sorunları ve bu sorunların çözüm yolları konusunda çalışmak,
 • Ekolojik planlama ve tasarım konularında çeşitli projeler yürütmek.

Vizyonumuz

 • Çevreye tehdit olmayan, çevrenin ve afetlerin tehdit etmediği insan yerleşimlerini oluşturmak amacıyla yer ve yeri oluşturan sistemleri anlamak için ileri teknolojileri kullanan ve geliştiren ve uluslararası tanınan öncü bir akademik kurum olmak.
 • Uzaktan Algılama ve Coğrafî Bilgi Sistemleri’nde bilgiyi üreten, paylaşan ve önderlik yapan, toplumsal katkı sağlayan lider bir Araştırma Enstitüsü olmak ve bu konularda uluslararası anlamda öncü olmak.
 • Modern Afet ve Acil Durum Yönetimini izlemek, gelişmeler ile ilgili stratejiler ve projeler geliştirmek, gelişmiş ülkeler ile komşu ülkeler arasında önemli düzeyde bağlantı noktası olmak.