Yer Bilimleri ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı

Yer Bilimleri ve Deprem Mühendisliği’nin nihai amacı yer kürenin gizemlerini anlamak, bizlere sunduğu kaynakları belirlemek, kullanmak ve bizler için barındırdığı tehlikeleri tespit edip, kendimizi savunmaktır. Yer Bilimleri kısaca yerküre ile ilişkili bilimlerin bir bütünü olarak tanımlanabilir. Yer Bilimleri içerisinde Jeofizik, Jeoloji, Jeodezi ve Coğrafya olmak üzere dört alt dal barındırır. Bu ana disiplinler fizik, kimya, biyoloji ve matematik disiplinlerinin, Yerküre sisteminin küreleri ya da temel alanlarının nicel olarak anlaşılması için kullanılırlar. Deprem Mühendisliği ise depremlerin karakteristiklerini inceleyen bir mühendislik dalıdır. Deprem riskinin belirlenmesi ve depreme dayanıklı yapılar yapılmasını amaçlayan çok disiplinli bir mühendislik dalıdır. Bu sebeple Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Yer Bilimleri ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı çatısı altında Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Harita ve Jeodezi Mühendisliği gibi farklı disiplinlerde, konularında uzman öğretim üyeleri görev yapmaktadır.
 
     
 
Uygulanan Jeofizik yöntemler içerisinde, Mikrotremör, Gravite, Sismik Yansıma, Sismik Kırılma, Yer Radarı, Elektrik-Özdirenç, Manyetik Gradyometri gibi yöntemler ve bu yöntemlerin teçhizatları bulunmaktadır. Ayrıca Anabilim dalı bünyesinde EstuNet Sismik Gözlem Ağı bulunmaktadır. EstuNet, Eskişehir ve çevresinde 13 tanesi Kuvvetli Yer Hareketi ve 8 tanesi Zayıf Yer Hareketi kayıtçısı olmak üzere 21 adet deprem kayıt istasyonuna sahiptir. Bu sayede anabilim dalı kapsamında  gerçek deprem verileri üzerinden eğitim verme ve gözlemleme şansı bulunmaktadır.
 
  
 
Yerbilimleri Laboratuvarı bünyesinde, Elek Analizi, Likit ve Plastik Limit, Konsolidasyon, Serbest Basınç, Üç Eksenli Basınç, Su Muhtevası ve Permabilite gibi birçok deney seti mevcuttur. Öğrencilerimiz tarafından bu deneyler deneyimlenebilmekte ve görerek, yaparak öğrenebilmektedir.