Uydu ve Uzay Bilimleri

Uydu ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı, Uzaktan Algılama ve Uzay Teknolojileri alanlarında temel bilgi ve becerileri kullanabilen, problem çözebilen, yeni fikirler üreten, uygulayabilen, donanımlı akademisyen ve elemanları ülkemize kazandırmayı amaçlamaktadır.

Uzaktan Algılama, objelere fiziksel değinimde bulunmaksızın herhangi bir uzaklıktan yapılan ölçmelerle, objeler hakkında bilgi edinme bilim ve sanatı şeklinde tanımlanmaktadır. Bu sistemle, cisimlerden uzak bir mesafeden, çeşitli aletlerle veya uydularla, cisimler hakkında çeşitli verilerin elde edilmesi ve özelliklerinin ölçülmesi mümkün olabilmektedir. 

Uzaktan Algılama Bilim ve Teknolojisi ile elde edilen görüntü ve sayısal veriler sayesinde, jeoloji, hidrojeoloji, bitki örtüsü, arazi kullanımı, toprak etüd ve haritalama, erozyon, hava tahmini, ürün belirlemesi, çevre kirliliğinin araştırılması ve doğadaki canlı hayvan hareketlerinin izlenmesi, orman yangınlarının takibi, su kirliliğinin ve buz dağlarının hareketlerinin belirlenmesi, küçük ve orta ölçekli topoğrafik haritaların üretimi ve bunların güncelleştirilmesi gibi daha pek çok alanda çalışmalar yürütülmekte bununla birlikte Dünya dışı uzaktan algılama ile Mars ve Ay görüntüleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmekte uydumuz Ay'ın ve bize en yakın gezegen olan Mars'ın jeolojik ve mineral yapıları incelenmektedir. 

    

Uzay Bilimleri alanında Eskişehir Teknik Üniversitesi, Yunus Emre Gözlemevi’nde var olan cihazlarla spektroskopik ve fotometrik gözleme dayalı uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir. Başlıca çalışma konuları arasında kataklismik değişenler, yüksek enerji astrofiziği, güneş gelmektedir.