Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı

Bu Anabilim Dalının amacı, enstitüdeki araştırma gruplarına ve üniversitemizin ilgili birimlerine coğrafi veri oluşturmada danışmanlık ve destek hizmeti vermektir. Yer Sistem Bilimleri Araştırma Grubu ve Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Gruplarına veri kaynağı sağlayacak, Eskişehir Kenti için coğrafi verilere ilgili önemli bir veri portalı oluşturup, farklı kamu kuruluşlarına destek vermektir. Bu grup ayrıca yine yüksek lisans programları ile araştırmacı insan kaynağı oluşturulmasında görev almaktadır.

 

Anabilim Dalımız Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri alanındaki güncel teknolojik gelişmeleri takip ederek veriyi en etkin biçimde kullanmaktadır. 

 

Anabilim Dalımız 2006 yılından günümüze kadar Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Araştırılması konusunda birçok çalışmalar ve projeler yürütmüştür. Yapılan çalışmalar ve projeler ile üniversitemiz öğretim elemanları mimari belgeleme alanında çok büyük bilgi ve deneyimler kazanmıştır. Bu teknolojilerden en çok sayısal (dijital) fotogrametri birçok çalışmada kullanılmaktadır.