ESTÜ'den Haberler

Resilience Dergisi

Resilience Dergisi

Resilience (Dirençlilik) dergisi erişim için tıklayınız...

Resilience (Dirençlilik), “Tehlikelere maruz kalmış bir sistemin, topluluğun veya toplumun, kendi temel yapılarını ve işlevlerini koruma ve onarma dahil, bir tehlikenin etkileri karşısında zamanında ve etkin bir şekilde direnme, soğurma, uyum geliştirme ve iyileşme becerisi” olarak tanımlanmaktadır, UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR).

Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan Resilience dergisi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını esas alan dirençlilik ve afet yönetimi ile ilgili araştırmaların değerlendirilmesi ve ulusal/uluslararası literatür ile paylaşılmasına imkân sağlayan bilimsel bir süreli yayındır.

Yılda 2 kez yayınlanan dergi, uluslararası hakemli dergi olup yıl içinde güncel konularda da özel sayılar çıkarmayı amaçlar.

Yazarlara yönelik yönergelere ulaşmak için lütfen tıklayınız...

Resilience (Dirençlilik) dergisi, sistemlerin ve yaşam alanlarının karşı karşıya kaldığı doğa ve insan kaynaklı tehlikelerin afetlere dönüşmemesi için risk yönetimi odaklı yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlar. Dergi, kapsayıcı, güvenli, dirençli, sürdürülebilir kentler için özellikle çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü araştırmaları bilimsel literatüre kazandırır.

Saha araştırmalarının, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçları ve Sendai Afet Risklerini Azaltma Çerçeve Belgesi 2015 risk azaltma öncelikleri ve eylem planları ile ilişkilerini dikkate alan dergi, dirençlilik çalışmalarında aşağıdaki disiplinlere öncelik verir:

 • Acil Durum Yönetimi
 • Acil Tıp
 • Afet Antropolojisi
 • Afet Hukuku
 • Afet İstatistiği
 • Afet Tıbbı
 • Afet Yönetimi
 • Afet Yönetiminde Yapay Zekâ
 • Bilişim Teknolojileri
 • Coğrafya
 • Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Uzaktan Algılama
 • Çevre Bilimleri
 • Eğitim Bilimleri
 • İklim Değişikliği
 • İletişim Bilimleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • KBRN
 • Mimarlık, Planlama ve Tasarım
 • Mühendislik Bilimleri
 • Psikoloji
 • Özel Gereksinimli Bireyler
 • Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler
 • Sosyoloji
 • Sürdürülebilirlik
 • Temel Bilimler
 • Yer Bilimleri